فروش املاک و مستغلات خود در محدوده رشت خمام انزلی و منطقه ازاد را به ما بسپارید  
فروش - زمین - مسکونی - خمام - دهنه سر شيجان
قیمت کل : 650,000,000 تومان
کد ملک : 66
تاریخ ثبت : 1398/04/09
درج کننده: یونس حقی پرست
مساحت : 8500 متر مربع
فروش - آپارتمان - مسکونی - خمام - بلسكله
قیمت کل : 183,750,000 تومان
کد ملک : 72
تاریخ ثبت : 1396/12/29
درج کننده: آژانس املاک املاک شما
مساحت : 2450 متر مربع
فروش - مجتمع آپارتمانی - مسکونی - منطقه آزاد انزلی - جفرود پایین
قیمت کل : 300,000,000 تومان
کد ملک : 109
تاریخ ثبت : 1397/10/02
درج کننده: یونس حقی پرست
مساحت : 94 متر مربع
فروش - کارخانه و کارگاه - مسکونی - رشت - 10
قیمت کل : تومان
کد ملک : 110
تاریخ ثبت : 1397/10/01
درج کننده: یونس حقی پرست
مساحت : 2200 متر مربع
فروش - زمین - صیفی-زراعی - خمام - دهنه سر شيجان
قیمت کل : 750,000,000 تومان
کد ملک : 146
تاریخ ثبت : 1398/09/09
درج کننده: یونس حقی پرست
مساحت : 7500 متر مربع
فروش - ویلا-خانه - مسکونی - خمام - دهنه سر شيجان
قیمت کل : 450,000,000 تومان
کد ملک : 147
تاریخ ثبت : 1398/01/21
درج کننده: یونس حقی پرست
مساحت : 1500 متر مربع
فروش - انبار و سالن - صنعتی - منطقه آزاد انزلی - طالب آباد
قیمت کل : 420,000,000 تومان
کد ملک : 150
تاریخ ثبت : 1397/10/12
درج کننده: یونس حقی پرست
مساحت : 200 متر مربع
فروش - زمین - مسکونی - خمام - دهنه سر شيجان
قیمت کل : 1,259,200,000 تومان
کد ملک : 175
تاریخ ثبت : 1398/10/16
درج کننده: یونس حقی پرست
مساحت : 1574 متر مربع
فروش - ویلا-خانه - مسکونی - خمام - دهنه سر شيجان
قیمت کل : 350,000,000 تومان
کد ملک : 178
تاریخ ثبت : 1398/10/16
درج کننده: یونس حقی پرست
مساحت : 360 متر مربع